Dyrekcja Campingu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

REGULAMIN CAMPINGU 202 POD JABŁONIAMI

Każda z osób przebywających na terenie Campingu 202 Pod Jabłoniami jest zobowiązana do przestrzegania niniejszego regulaminu:

 1. Pobyt na Campingu i w domkach wynajmowany jest na doby trwające od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 2. Jeśli gość nie określił czasu pobytu na Campingu przyjmuje się, że domek został wynajęty na jedną dobę.
 3. Przedłużenie pobytu poza wskazany wcześniej okres, należy zgłosić w recepcji do godziny 10:00.
 4. Opłata za cały okres pobytu uiszczana jest w chwili przyjazdu.
 5. Gość Campingu nie może przekazywać domku osobom trzecim, podczas oraz po zakończeniu pobytu.
 6. Odwiedziny gości na terenie obiektu są możliwe wyłącznie za zgodą recepcji od godz. 9.00 do godz. 19.00, a łączny czas odwiedzin nie może przekroczyć 2 godzin. Jednocześnie zabrania się odwiedzin do osób zameldowanych w Tarnowie oraz najbliższych okolicach mieszkających na campingu.
 7. Osoby planujące przedłużenie odwiedzin poza okres wskazany w pkt. 6, muszą uiścić należytą opłatę wg cennika.
 8. Gość Campingu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Campingu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 9. Camping może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Campingu, wyrządzając szkodę w mieniu lub szkodę gości, pracowników Campingu lub innych osób przebywających na Campingu, albo też w inny sposób zakłócił spokój pobytu gości lub funkcjonowania Campingu.
 10. Turysta ma prawo posiadać na Campingu zwierzęta pod warunkiem zachowania stosownej higieny kitchen cabinets refinishing oraz posiadania świadectw obowiązujących szczepień ochronnych. Zwierzęta agresywne powinny być trzymane na smyczy i wyprowadzane w kagańcu.
 11. Recepcja Campingu ma prawo odmówić przyjęcia na Camping osoby nietrzeźwej oraz osoby poniżej 18 lat pozostającej bez opieki upoważnionych osób dorosłych.
 12. Camping nie odpowiada za zaginione pieniądze, papiery wartościowe oraz inne kosztowności nie złożone do depozytu.
 13. W domkach, w budynku socjalnym oraz w obiekcie hotelowym obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz ognia otwartego.
 14. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00.

Kierownik Campingu ma prawo wydalić z obiektu osoby nie stosujące się do niniejszego regulaminu.